मकै छोडाउने मेशिन Corn Sheller

Rs. 22,000 Rs. 25000

Dimension :
Weight :
Quanity :

Share :
Vendor : krishibajar

Product Brief Description

मकै छोडाउने (Maize Seller) अब मा!!! 

1. 3hp single phase बाट चल्ने
2.प्रती घन्टा 1देखि 2टन सम्म छोडाउन सकिने
3. नाग्गो मकै तथा खोल्सो सहित छोडाउन सकिने
4. मकै मात्र छोडाउने को मूल्य रु 26499(मोटर बाहेक)
5. खोल्सो सहित छोडाउने को मूल्य रु 47520(मोटर बाहेक)


सम्पर्क : आधुनिक कृषि किसान सन्सार
9855063992 भरतपुर , चितवन्

Buy your product in a simple way

LOGIN TO YOUR ACCOUNT

SELECT YOUR ITEM

MAKE ORDER