18 HP DONGFENG POWER TILLER

Rs. 182,000 Rs. 185000
You Save : Rs. 3,000

Dimension : N/A
Weight : N/A
Quanity :
Share :

Product Brief Description

Tags :

बारम्बारको झन्झट र मिस्त्रीबाट मुक्त हुनुहोस्

चीनको प्रख्यात र पहिलो पावरटिलर उत्पादक " डोङफेङ्ग " का पावरटिलरहरु दुई वर्षे वारेन्टी सहित नेपाली कृषकहरु विच आइपुगेको छ ।

डोङफेङ्गका विश्वस्तरिय पावरटिलरबाट व्यावसायिक खेती ढुक्क भएर गर्नुहोस

सम्पर्क : ९८५१०४३०२९, ९८५११४५७७६, ९८४१७९९१६१, ९८४५०२७६६७

Buy your product in a simple way

LOGIN TO YOUR ACCOUNT

SELECT YOUR ITEM

MAKE ORDER