Plant Mil- Fungicide (ढुसीनासक बिषादी)

Rs. 0 Rs. 0
You Save : Rs. 0

Dimension : N/A
Weight : 100 gm
Quanity :
Share :

Product Brief Description

Tags : Plant Mil, fungicide, ढुसीनासक, बिषादी,

Active Ingredients: Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP

---------------------------------------------------------------------

निम्न  ढुसीनासक बिषादीको नेपाल अधिराज्य भरि बिक्रि गर्नु परेको हुदा इच्छुक एग्रोभेट , व्यक्ति वा सस्थाले यी बस्तु बिक्रि गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला | बिक्रि गर्नेलाई अधिकतम मुल्यमा धेरै छुट तथा बिसेष प्याकेज को समेत व्यवस्था गरिएको छ |

किसान एग्रो मार्ट 
नया बानेश्वोर , काठमाडौँ 
फो : ०१-४१०५१०४ 
मो : ९८५१२०७९०० 
email : info@kisanagro.com.np

You May Also Like

Buy your product in a simple way

LOGIN TO YOUR ACCOUNT

SELECT YOUR ITEM

MAKE ORDER