बाख्रापालन online तालिम (२ दिने) सुरु हुदै!  (असोज १ र २ गते)

-----------------------

समय: तालिम हरेक दिन ३ बजे देखि साँझ ७ बजे सम्म चल्नेछ!

तालिम के मा हेर्न सकिने हो??

Zoom Could Meeting नामको App मार्फत तालिम लिने हो

पढाएको सबै slide हरु pdf मा उपलब्ध्ह हुनेछ साथै certificate पनि प्रदान गरिनेछ। 

For more details : Whatsapp or Viber at 9841638473 , 9814106983

Lockdown ले गर्दा सुरु गरिएको सशुल्क Online तालिमको यो ६९ औ समूह हो! online/offline दुबै तरिका बाट हजारौ किसानलाई ब्यवसायिक बनाइसकेको गर्बिलो सफलता छ हामी सङ्ग।