चालू अवस्थाको ५ रोपनीको कालिज फार्म बिक्रीमा छ। 9841751284

Rs. 1,500,000 Rs. 1600000
You Save : Rs. 100,000

Dimension : N/A
Weight : N/A
Quanity :
Share :

Product Brief Description

Tags : #kalijfarm,#farmbuysell

चालू अवस्थाको ५ रोपनीको कालिज फार्म बिक्रीमा छ। 9841751284
*******
--५ रोपनी जग्गामा फैलिएको फार्म, सबै area GI तार जालीले घेरेको
--१५००+ कालिज भएको (कोहि हुर्किदै, कोहि १ महिनामा बेच्न मिल्ने)
--५ बर्षको Agreement छ, भाडा १३ हजार प्रती रोपनी ,२-२ बर्षमा १०% ले बढ्ने
--२४ सै घन्टा मुलको पानीको सुबिधा,
--बस्ने टहरा कोठा र १ भन्साकोठा र Brooding कोठा भएको
***मुल्य आपसी समझदारीमा***
सम्पर्क: 9841751284, 9804951010
Location: अनन्तलिंग डाँडा भक्तपुर ( ललितपुर र भक्तपुरको सिमाना लुभु लामाटार हुँदै जाने)

Buy your product in a simple way

LOGIN TO YOUR ACCOUNT

SELECT YOUR ITEM

MAKE ORDER